Hedefimiz

Learn Turkish Dubai olarak öncelikli hedefimiz, çocuklarımızın interaktif bir ortamda, kalıcı öğrenme teknikleriyle desteklenerek Türkçe’yi dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerisini kazanmalarını sağlamaktır.

Akıl ve zeka oyunları

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan bu oyunlar, çocuklarımızın dikkatlerini toplamasına yardımcı olup, hızlı karar verme becerilerini geliştirmektedir. Konsantrasyonlarının artması, derslerine de doğrudan olumlu katkılar sağlamaktadır.

Yaratıcı drama

İnteraktif bir öğrenme metodu olan drama, çocuklarımızın kendini ve çevresini daha iyi tanımasını sağlayarak, kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme, empati kurma becerilerini geliştirmesinin yanısıra, başkalarıyla olan benzer ve farklı yönlerini keşfedebilmesine yardımcı olmaktadır.

Oyunlar

Oyun çocuğun en önemli işidir ve çocuklar için en etkili öğrenme, oyunlar yoluyla gerçekleşir. Ders esnasında oynadığımız oyunlar, çocuklarımızın heyecan ve merak duygularını her an ayakta tutarak, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Eğlenerek Öğreniyoruz

Programımızın öncelikli amacı,  3 ve 11 yaş arası öğrencilerimize Türkçe’yi sıkmadan ve eğlendirerek öğretmektir.

Yaratıcı Drama

İnteraktif bir eğitim metodu olan “Yaratıcı Drama”, sosyal iletişimi kuvvetlendirirken, özgüven gelişimine de katkı sağlamaktadır.

Müzik

Müzik çocuğun dili eğlenceli bir şekilde öğrenmesi ve öğrendiklerini kolaylıkla tekrarlayabilmesi için önemlidir.

Masallar

Çocukların hoşça vakit geçirirken, hayal dünyasını geliştiren masallar, soyut düşünme yeteneğine ve dil gelişimine doğrudan katkılar sağlamaktadır.

To Top